Catalog
Compare Products

Waterproofing

ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ

ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

           1) ทนต่อแรงดันของน้ำได้สูง โดยไม่มีการรั่วซึม (water pressure head resistance)
           2) ปลอดภัยผ่านมาตรฐานน้ำดื่ม (ไม่ควรใช้ แบบ Bitumen เพราะมีความเป็นพิษ)
           3) มีประสิทธิภาพการกันซึมเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่สภาวะที่มีน้ำขัง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ คือ

           (A) Aquafin IC (Crystalline Waterproofing Membrane) เนื่องจากเป็นระบบที่แทรกซึมเข้า
                 ไปในคอนกรีต ความชื้นจากน้ำจะช่วยให้เกิดการตกผลึกมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการกันซึม
                 เพิ่มขึ้นรวมทั้งทนต่อแรงดันน้ำได้สูงถึง 140 m. ผ่านมาตรฐานน้ำดื่ม NSF 
           (B) Pentens T-305 (Flexible cementitious waterproofing membrane with 24% 
                elongation) เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงจึงไม่แตกร้าวง่ายและทนความเคลื่อนไหวได้ดีระดับ
                หนึ่ง และเป็นซีเมนต์เบส จึงมีความทนต่อการขูดขีดเป็นพื้นฐานและทนต่อน้ำขังและความชื้นได้
                ตลอดเวลา

 

ระบบกันซึมส่วนงานดาดฟ้า

หลักการในการเลือกระบบกันซึมดาดฟ้าที่ดี ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1) สามารถทนต่อแสง UV และความร้อนจากแสงแดด ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ได้นาน ไม่แห้งกรอบ
            2) มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรับการหดและขยายตัวของคอนกรีตเนื่องจากความร้อนได้
            3) ยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีตได้ดี ไม่มีอาการหลุดลอกหรือพอง
            4) บำรุงรักษาง่าย สามารถรื้อระบบและเปลี่ยนเป็นระบบอื่นๆได้ง่าย
                (กรณีนี้ไม่ควรใช้ระบบBitumen) 
            5) การติดตั้งง่าย ลดปัญหา human error

ผลิตภัณฑ์แนะนำ คือ

           (A) ระบบกันซึมแบบสเปร์ยสารโพลีเอสเตอร์ Trojan Waterproofing System เพื่อแทรกซึมและ
                 ทำปฏิกิริยากับคอนกรีต
           (B) ระบบกันซึมแบบ Modified Acrylic Waterproofing Membrane 5 ชั้น Pentens T-201
                 พร้อมวางตาข่ายเสริมแรง

 

ระบบกันซึมงานเข้ามุม และขอบที่เป็นรอยต่อของการก่อสร้าง (Construction Joints)

โดยปกติ รอยต่อระหว่างกำแพงและพื้น (Cold Joint Corner) จะเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม เนื่องจากการแตกร้าวของโครงสร้าง หรือเป็นที่ที่มีน้ำขังได้ง่าย ซึ่งรอยต่อของการก่อสร้างมักจะเกิดปัญหาการแตกร้าวตามรอยต่อได้ในอนาคต ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วซึม ในแต่ละโครงการที่มีการปรับปรุงระบบกันซึมเดิมที่ชำรุด AMS จะมีการเน้นให้ทำกันซึมบริเวณขอบด้วยเสมอเพื่อให้ระบบกันซึมนั้นสามารถใช้ งานได้ยาวนานและป้องกันปัญหาการรั่วซึมได้ในอนาคต ซึ่งทางเลือกหนึ่งในการทำก็คือการวาง Joint Sealing Tape วิธีการทำงานดังนี้

 

ระบบกันซึมส่วนงานกะบะปลูกต้นไม้

ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1)มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการชอนไชของรากไม้
            2)สามารถทนต่อน้ำขังและความชื้นได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหลุดลอกจากพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ คือ

            A)Pentens T-305 ( Flexible cementitious waterproofing membrane with 24%
               elongation ) เนื่องจากเป็นซีเมนต์เบส จึงมีความทนต่อการขูดขีดเป็นพื้นฐานและทนต่อ
               น้ำขังและความชื้นได้ตลอดเวลา

 

ระบบกันซึมงานชั้นใต้ดิน

ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1) สามารถติดตั้งบนพื้นผิวที่มีความชื้นได้ โดยไม่เกิดการหลุดลอกหรือข้อจำกัดในการติดตั้ง
            2) ควรเป็นระบบที่ไม่มีรอยต่อ (Cold Joint) เนื่องจากอาจเกิดปัญหาในการติดตั้งโดยเฉพาะใน
                พื้นที่แคบๆ เช่น แนว Retaining Wall
            3) เมื่อแห้งตัว ระบบควรทนต่อการขูดขีด เช่นการกรณีของการ backfill
            4) ทนต่อแรงดันของน้ำได้สูงและน้ำขังได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการรั่วซึม (water pressure head 
                resistance) 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ คือ

            (A) Aquafin IC (Crystalline Waterproofing Membrane) เนื่องจากเป็นระบบที่แทรกซึมเข้า
                 ไปในคอนกรีต ความชื้นจากน้ำจะช่วยให้เกิดการตกผลึกมากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการกันซึม
                 เพิ่มขึ้นรวมทั้งทนต่อแรงดันน้ำได้สูงถึง 140 m. ผ่านมาตรฐานน้ำดื่ม NSF
            (B) Pentens T-305 (Flexible cementitious waterproofing membrane with 24%
                 elongation) เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงจึงไม่แตกร้าวง่ายและทนความเคลื่อนไหวได้ดีระดับ
                 หนึ่ง และเป็นซีเมนต์เบส จึงมีความทนต่อการขูดขีดเป็นพื้นฐานและทนต่อน้ำขังและความชื้นได้
                 ตลอดเวลา

 

banner

Home | Company Profile | Services | Products | Project Reference | Case study | Contact us | Job

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 110 ซ.ลาดปลาเค้า 72 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.02-971-5360-2 แฟกซ์ 02-971-5363 Email: info@amsservice.net

Copyright (c) 2014 AMS SERVICE - All Rights Reserved. Website by Softmelt รับทำเว็บไซต์