Catalog
Compare Products

ดูหน้างานฟรี

 

          AMS ยินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าตั้งแต่ ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ และหลังการติดตั้งระบบงานเสร็จเรียบร้อยรวมไปถึงการรับประกันผลงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าสูงสุด

          บริการให้ข้อมูลข่าวสาร : โดยจัดให้มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งก่อสร้าง, ระบบกันซึมและระบบพื้นประเภทต่างๆ คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

          -  มีทีมเข้าสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนการตัดสินใจใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมั่นใจก่อนการตัดสินใจใช้บริการd

          บริการรับแจ้งปัญหาเร่งด่วนทางโทรศัพท์ : โดยบริษัทได้มีผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงาน เพื่อตอบข้อสักถามของปัญหาและให้คำปรึกษาต่างๆ แก่ลูกค้าได้ตรงจุด

          -  บริการจัดส่งทีมช่างเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับแจ้งโดยรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากที่สุด

 

          

banner

Home | Company Profile | Services | Products | Project Reference | Case study | Contact us | Job

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 110 ซ.ลาดปลาเค้า 72 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.02-971-5360-2 แฟกซ์ 02-971-5363 Email: info@amsservice.net

Copyright (c) 2014 AMS SERVICE - All Rights Reserved. Website by Softmelt รับทำเว็บไซต์