งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร (Building Renovation)

01/02/2020
Share

AMS มีช่างฝีมือเกี่ยวกับการซ่อมแซมโครงสร้างของอาคาร สามารถซ่อมแซมโดยใช้วิธีการยิงโฟมโพลียูรีเทน (Polyurethane foam injection) หรืออีพ๊อกซี (Epoxy injection) เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่แตกร้าวในโครงสร้าง นอกจากนี้ AMS ยังสามารถซ่อมแซมโครงสร้าง ด้วยการกรีดซ่อมยิงยาแนว ซ่อมพื้นด้วยมอร์ต้าชนิดต่าง งานเกร๊าท์ติ้งโครงสร้าง เป็นต้น

Today
110
This Month
1,833
Total
140,519